วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ กวางฮิโรลา (Hirola) กวางชนิดนี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันกับกวางทั่วไปหรือเลียงผา และละมั่ง กวางฮิโรลาเป็นกวางสายพันธุ์หนึ่งพบในที่ราบป่าหญ้าแห้งที่อยู่ตรงชายแดนระหว่างเคนยาและโซมาเลีย  ฮิโรลามีจำนวนวิกฤตที่จะสูญพันธ์ อยู่ประมาณ 500 ถึง 1,200 ตัว

ในธรรมชาติ สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ในปัจจุบันไม่สามารถพบได้แล้ว เพราะเป็นสัตว์ที่หาพบได้ยากมาก เป็นสัตว์ที่อยู่ในขั้นสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ เนื้อหาและข้อมูลที่เราได้หามาไว้ให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลของกวางฮิโรลาเป็นข้อมูลที่มีไม่มากเท่าไหร่นักแต่เป็นข้อมูลที่อาจจะพอให้ทุกคนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกวางชนิดนี้กันมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กวางฮิโรลา

ลักษณะทั่วไปของ กวางฮิโรลา (Hirola)

ฮิโรลา (Hirola) เป็นกวางที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับกวางทั่วไป แต่จะมีเขาที่แหลมชีตั้ง มีอีกชื่อหนึ่งว่า ฮันเตอร์ แอนทีโลป (Hunter’s Antelope) จัดเป็นแอนทีโลปชนิดที่หายากที่สุดในโลก ฮิโรลาเป็นแอนทีโลปขนาดกลาง สูงที่ไหล่ 99 – 125 ซม. หนักราว 73 – 118 กิโลกรัม เขายาว 44 – 72 ซม.

เขามีลักษณะบิดเป็นเกลียว รูปทรงโค้งคล้ายพิณไลร์ เขาทั้งตัวผู้และตัวเมียโดยเขาของตัวเมียจะเล็กกว่า ขนตามลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง มีแถบขาวเล็ก ๆ พาดขวางบนหน้าจากตาข้างหนึ่งไปอีกข้าง

ถิ่นอาศัย

เราสามารถพบได้ในแอฟริกาตะวันออก เฉพาะแถบพรมแดนระหว่างเคนยากับโซมาเลีย แต่ปัจจุบันมีการนำฮิโรลาจำนวนหนึ่งไปเพาะเลี้ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทซาโวตะวันออกของเคนยา

อาหารกวางฮิโรลา

อุปนิสัย

กวางฮิโรลาจะชอบอยู่รวมเป็นฝูงย่อมๆขนาด 7 – 10 ตัว มีบางครั้งที่อาจรวมกันเกิน20 ตัว ในแต่ละฝูง จะมีตัวผู้โตเต็มวันเป็นจ่าฝูงคุมตัวเมียและลูก ๆ อาศัยอยู่ในเขตทุ่งหญ้ากึ่งแห้งแล้ง พื้นที่เป็นกึ่งดินปนทราย มีพุ่มไม้ขึ้นประปรายและมีต้นไม้ขึ้นกระจายเป็นหย่อม พวกมันสามารถอยู่ได้โดยดื่มน้ำในปริมาณน้อย หากจำเป็น

อย่างไรก็ตาม ฮิโรลาก็ชอบกินหญ้าสีเขียวต้นสั้นๆ และมักชอบหากินใกล้ๆ หนองน้ำ ฝูงฮิโรลาจะหากินปะปนกับสัตว์อื่น ๆ เช่น ม้าลาย กาเซลล์และแอนทีโลปชนิดอื่น แต่จะไม่ชอบหากินใกล้กับช้างและควายป่า บางครั้งพวกฮิโรลาอาจเล็มกินหญ้าใกล้กับฝูงปศุสัตว์ด้วย

อาหารและการหาอาหาร

กวางฮิโรลาก็จะชอบกินหญ้าสีเขียวต้นสั้นๆ และมักชอบหากินใกล้ ๆ หนองน้ำ ฝูงฮิโรลาจะหากินปะปนกับสัตว์อื่น ๆ เช่น ม้าลาย กาเซลล์และแอนทีโลปชนิดอื่น แต่จะไม่ชอบหากินใกล้กับช้างและควายป่า บางครั้งพวกฮิโรลาอาจเล็มกินหญ้าใกล้กับฝูงปศุสัตว์ด้วย กวางชนิดนี้ก็กินพืชเหมือนกับละมั้ง หรือกวางที่พบได้ในบ้านเรา เป็นสัตว์ที่กินแค่พืชไม่กินเนื้อ

กวางฮิโรลา ประวัติ

การผสมพันธุ์

ฮิโรลาผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุราวหนึ่งปีสี่เดือน ถึง หนึ่งปีเก้าเดือน ตัวเมียตั้งท้องนาน 227 วัน ลูกฮิโรลาจะอยู่กับแม่จนอายุได้ปีเศษ ศัตรูธรรมชาติได้แก่ หมาป่าอัฟริกาสิงโต และเสือดาว

ปัจจัยการคุกคาม

การคุมคามของกวางฮิโรลานั้นมีมานาน ไม่ว่าจะเป็นการล่าเพื่อกินเนื้อจากนายพราน การล่าเพื่อเขาเขา จึงทำให้กวางชนิดนี้ได้อยู่ในขั้นวิกฤติที่จะทำให้กวางชนิดนี้สูญพันธุ์ รวมถึงการบุกรุกป่าของมนุษย์ที่จะให้การอพยพของกวางป่าไปในที่ไม่อุดมสมบูรณ์ ทำให้การหาอาหารของกวางฮิโรลาไม่ดีพอ ร่างกายก็ไม่แข็งแรงไม่มีแรงต่อสู้ ทำให้ล่าได้ง่าย สาเหตุและปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้กวางชนิดนี้สูญพันธุ์

Hirola

สถานภาพ

กวางฮิโรลา เป็นละมั่งสายพันธุ์หนึ่งพบในที่ราบป่าหญ้าแห้งที่อยู่ตรงชายแดนระหว่างเคนยาและโซมาเลีย  ฮิโรลามีจำนวนวิกฤตที่จะสูญพันธ์ อยู่ประมาณ 500 ถึง 1,200 ตัวในธรรมชาติ ก่อนปี ค.ศ.1980 มีฮิโรลาอยู่ในธรรมชาติราว 15,000 ตัวแต่หลังจากปี ค.ศ. 1985 เหลือฮิโรลาอยู่เพียง 1,300 ตัว และยังคงลดลงเรื่อยๆ

ภัยคุกคามมาจากภาวะสงครามกลางเมืองในโซมาเลีย ทำให้พวกมันถูกล่าเป็นจำนวนมากและยังเสียถิ่นอาศัยจากการบุกรุกของมนุษย์ด้วย จนพื้นที่อาศัยดั้งเดิมในธรรมชาติของฮิโรลาเหลือไม่เกิน 1,500 ตารางกิโลเมตร

ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1963 ได้มีการอพยพฮิโรลา 30ตัว จากถิ่นอาศัยเดิมแถบพรมแดนเคนยาและโซมาเลียมาเลี้ยงที่ เขตอนุรักษ์ทซาโวตะวันออก แต่จำนวนก็เพิ่มขึ้นไม่มากนัก โดยปัจจุบัน มีฮิโรลาในทซาโวตะวันออกราว 100 ตัว ขณะที่ฮิโรลาในถิ่นเดิมยังคงลดจำนวนลงเรื่อยๆ โดยจากการสำรวจในปี 2010

เหลือประชากรฮิโรลาในธรรมชาติทั้งหมดเหลืออยู่ราว 500 ตัว ส่วนประชากรในที่เพาะเลี้ยง มีอยู่เพียงหลักสิบ จึงถูกจัดเป็นชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต (Critically Endangered Species) จึงทำให้กวางชนิดนี้ถูกคุ้มครองแบบไม่คลาดสายตา เพราะหากมีการล่าหรือฆ่ากวางก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากมายตามมา เราอาจจะไม่ได้พบเจอหรือเห็นกวางชนิดนี้อีกเลย ทำให้เราทุกคนต้องให้ความสำคัญกับสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิด