วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ม้าลาย ม้าลายเป้นสัตว์ที่หลายๆ คนชอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆ หรือเด็กโต ต่างพากันชอบและหลงใหลในความสวยงามของม้าลาย โดยม้าลายได้มีลักษณะเฉพาะตัวของสีของมันทำให้มันได้ชื่อว่าม้าลาย ดังนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของม้าลายแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับม้าลายมาศึกษาและทำงานวิจัย ซึ่งม้าลายได้ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า เราจะสามารถพบม้าลายได้ตามสวนสัตว์ทั่วไปในประเทศไทย

ม้าลาย

ลักษณะทั่วไปของ ม้าลาย

ม้าลายเป็นม้าจำพวกหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าม้าทั่วไป แต่มีปลายหางคล้ายลา มีแผงคอที่สั้นเหมือนขนแปรง มีลักษณะเด่น คือ มีลำตัวเป็นสีขาวสลับดำตลอดทั้งตัว ซึ่งสีอันโดดเด่นนี้ เป็นคำถามมาเป็นระยะเวลานานแล้วว่า แท้ที่จริงแล้วม้าลายเป็นสัตว์ที่มีพื้นลำตัวขาวและมีแถบสีดำพาดผ่าน หรือเป็นสัตว์ที่มีพื้นลำตัวสีดำและมีแถบสีขาวพาดผ่านกันแน่ ในความเชื่อของชาวพื้นเมืองแอฟริกา เชื่อว่า ม้าลายเป็นสัตว์ที่มีสีดำและมีแถบสีขาวพาดผ่าน

จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า ม้าลายแท้ที่จริงเป็นสัตว์ที่มีพื้นลำตัวสีดำและมีลายแถบสีขาวพาดผ่านลำตัว ซึ่งลายแถบสีขาวนั้นเกิดจากเซลล์ประสาทที่เรียงรายตามแนวกระดูกสันหลังส่วนหนึ่ง จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์ผลิตเม็ดสีสีดำ เรียกว่า เมลาโนไซท์ หลังจากนั้น เมลาโนไซท์เหล่านี้ จะเคลื่อนออกไปด้านข้างของกระดูกสันหลังในแนวตั้งฉาก แล้วเปลี่ยนสภาพไปเป็นผิวหนังที่มีเม็ดสีสีดำ

ม้าลายตัวสีอะไร

ซึ่งรูปแบบของเม็ดสีในสัตว์แต่ละชนิดนั้น ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางพันธุกรรม ในการเปลี่ยนสภาพ และการเคลื่อนที่ของเมลาโนไซท์ โดยจากการศึกษาพบว่าตัวอ่อนของม้าลายที่อยู่ในท้องแม่ จะเป็นตัวสีดำก่อน จากนั้นลายแถบสีขาวจึงค่อย ๆ พัฒนาขึ้น ซึ่งม้าลายแต่ละตัวก็จะมีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกัน

การที่ม้าลายมีลายแถบสีขาวเหล่านี้ เชื่อว่ามีไว้สำหรับป้องกันแมลง, ใช้ในการพรางตัวจากศัตรู และทำให้ศัตรูซึ่งได้แก่ สัตว์กินเนื้อต่าง ๆ ลายตาได้เมื่อได้พบเจอม้าลายที่อยู่รวมกันเป็นฝูงในทุ่งหญ้ากว้าง

ม้าลายภูเขา

ประวัติทั่วไปของม้าลาย

มีสามสายพันธุ์ของม้าลายคือบริภาษม้าลายม้าลาย Grevy และม้าลาย สายพันธุ์ของม้าลายทั้งหมดเป็นสัตว์กินพืชและกินส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งหญ้า สิ่งที่แตกต่างออกจากกันพวกเขามากที่สุดคือขนาดและลาย ร้อนสภาพภูมิอากาศที่แคบลาย​​พวกเขาได้และสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงน้อยลงกว้างลายเส้นที่พวกเขามี ม้าลายไม่มีมีรูปแบบเดียวกันในลายเส้นของพวกเขา พวกเขามีความเป็นเอกลักษณ์เป็นลายนิ้วมือข​​องเรา

ถิ่นอาศัยของม้าลาย

พบทั่วไปในทวีปแอฟริกาแถบที่ราบโล่งทางตอนใต้ของทะละทรายซาฮาร่า โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด และแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดย่อย ในอดีตการจำแนกแบ่งประเภทของม้าลายแบ่งออกได้เป็นกว่า 10 ชนิด และแบ่งออกตามถิ่นที่อยู่อาศัย แต่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียง 3 ชนิด และไม่สามารถแบ่งได้ตามที่อาศัยได้เหมือนเดิมอีกแล้ว เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาวะความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป

ม้าลาย ประโยชน์

อุปนิสัย

จะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยในฝูง มีตัวผู้หนึ่งตัวกับตัวเมียสี่ห้าตัวและพวกลูกๆ ซึ่งตัวผู้จะควบคุมฝูงและปกป้องอาณาเขตจากม้าลายตัวผู้ตัวอื่น พวกม้าลายภูเขาชอบอยู่ตามที่ลาดชันหรือแถบภูเขา จนเป็นที่มาของชื่อ แต่ก็พบพวกมันอยู่ในทุ่งราบและเขตป่าไม้ที่มีอาหารเพียงพอด้วย ศัตรูตามธรรมชาติของมันคือ สิงโต เสือดาว และสุนัขป่า เวลาถูกโจมตี จะวิ่งหนี แต่หากต้องสู้ จะใช้ขาหลังดีดและฟันกัด

ต้นกำเนิดของลายเส้นไม่ได้แก้ไขยังสมบูรณ์ มีทฤษฎีที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.การที่พวกเขามีผลรวมเพื่อม้าลายรับรู้อีกคนหนึ่งผ่านลายเส้นและว่าเมื่อมีลายม้าลายดูเพื่อให้สงบลงเพราะเชื่อว่ามีอีกม้าลาย

2.ที่พวกเขาจะใช้เป็นเครื่องป้องกันการบินเจเจ ซึ่งเป็นแมลงดูดเลือดที่แพร่กระจายโรคต่างๆ เป็นที่เชื่อกันว่าเจเจ-บินไม่สามารถมองเห็นรูปทรงที่แท้จริงใด ๆ ของม้าลายที่พวกเขามีลายเส้นและดังนั้นจึงไม่ได้โจมตี

3.ว่ามีความสับสนศัตรูเหมือนสิงโต เมื่อม้าลายพบศัตรูค้างพวกเขาไม่ได้ แต่พวกเขาก็เริ่มที่จะย้ายมากจึงกลายเป็นศัตรูสับสนและใช้เวลาไบต์อื่นแทน

 ประวัติม้าลาย

อาหารของม้าลาย

อาหาร,หญ้า และ เมล็ดพืช

พฤติกรรมและการสืบพันธุ์

ม้าลายชอบอาศัยอยู่ตามที่ราบโล่งที่เป็นหญ้า มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูง ฝูงหนึ่งมีหลายร้อยตัวจนถึงเป็นพัน โดยจะเล็มหญ้าหากินร่วมกับสัตว์อื่นในทุ่งกว้าง เช่น นกกระจอกเทศ, ยีราฟ, แอนทีโลป และสัตว์กีบชนิดอื่น ๆ ม้าลายมักจะมีนกกินแมลงจับเกาะอยู่บนหลัง เพื่อช่วยระวังภัยและกินพวกแมลงที่มารบกวน และมีนกกระจอกเทศและยีราฟคอยช่วยเป็นป้อมยามคอยเตือนภัยและระวังภัยให้ เพราะม้าลายสายตาไม่ค่อยดี แต่จมูกและหูไวมาก

ฟันของม้าลายค่อนข้างคม จึงแทะเล็มในส่วนที่เป็นโคนและลำต้นของหญ้าได้ ขณะที่สัตว์อื่น ๆ เช่น แอนทีโลป จะกินยอดหญ้า นับเป็นการแบ่งปันอาหารกันตามธรรมชาติ มีอายุยืนประมาณ 25–30 ปี ม้าลายเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุประมาณ 2 ปี ตั้งท้องนานประมาณ 345–390 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกม้าลายแรกเกิดจะมีขนปุกปุยและมีแถบสีน้ำตาลสลับขาว และใช้เวลาไม่นานในการยืนและวิ่งได้ทันทีหลังคลอด

ม้าลายตัวสีอะไร

สถานภาพ

ม้าลายภูเขาจัดเป็นสัตว์ที่หายาก การล่าอย่างรุนแรงและการสูญเสียถิ่นอาศัย ทำให้พวกมันลดจำนวนลง จนเกือบสูญพันธุ์ โดยเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัว ในช่วงปี ค.ศ.1930 ในปัจจุบันได้มีการเพาะเลี้ยงม้าลายภูเขาในเขตอนุรักษ์หลายแห่งของอาฟริกาใต้และนามิเบีย จนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายพันตัว อย่างไรก็ตาม สถานภาพของพวกมันยังคงถูกจัดเป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุมคามและมีแนวโน้มอาจสูญพันธุ์ได้