วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ เม่นป่า หรือเม่นใหญ่ เม่นป่าเป็นสัตว์ที่ได้ให้ความนิยมและความสนใจอย่างมากสำหรับชาวบ้านท้องถิ่น มีการล่าเม่นป่าหรือเม่นใหญ่เพื่อนำมาเป็นอาหารสำหรับชาวท้องถิ่น เพราะมีความเชื่อที่ว่าหากใครรับประทานเม่นป่าเข้าไปแล้วจะมีสุขภาพที่แข็งแรง

ส่วนขนของเม่นก็จะนำมาทำเป็นเครื่องประดับทั่วๆ ไป หรือของที่ระลึก ทำให้คนท้องถิ่นหรือนายพรานนิยมออกล่าเม่นป่ามากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดนำนวนประชากรของเม่นป่าได้ลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก จนทำให้กฎหมายได้ออกกฎหมายมาคุ้มครองเม่นป่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับการคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมาย

และวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรูปร่างหน้าตาของเม่นป่าหรือเม่นใหญ่ ว่าลักษณะทั่วไปของเม่นป่าจะเป็นอย่างไร นิสัยและการหาอาหาร เขตการกระจายพันธุ์ และสถานภาพในปัจจุบันของเม่นป่าจะเป็นอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย

เม่นป่า หรือเม่นใหญ่

ลักษณะทั่วไปของ เม่นป่า หรือเม่นใหญ่

เม่นป่าหรือเม่นใหญ่เป็นสัตว์ฟันแทะเช่นเดียวกับหนู ความยาวตั้งแต่จมูกถึงโคนหาง 63-70 เซนติเมตร หนัก 3-7 กิโลกรัม สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือ มีหนามแหลมแข็งขึ้นบริเวณหลัง หนามของเม่นมีลักษณะกลวง โคนและปลายหนามสีขาว ตรงกลางสีดำ จมูกป้าน ไม่แหลมอย่างหนู หนวดยาวสีดำ ขนใต้คอสีขาว บริเวณหัวและส่วนด้านหน้าปกคลุมด้วยขนสั้นสีน้ำตาล

มีความยาวลำตัวประมาณ 65 – 73.5 เซนติเมตร หางยาว 6 – 11.5 เซนติเมตร เป็นเม่นขนาดใหญ่ ที่มีแผงบนคอค่อนข้างสั้น รูปร่างหัวโดยเฉพาะส่วนหน้าและจมูกค่อนข้างยาว ลำตัวมีขนปกคลุมอยู่3แบบคือ ลักษณะขนอ่อนหยาบสีน้ำตาล ขึ้นปกคลุมใบหน้า ใต้คอและท้อง ลักษณะขนหยาบยาวมีสีดำเข้ม ขึ้นปกคลุมด้านข้างลำคอ

สันคอไปจนถึงตอนบนของหลัง ลักษณะขนหนามแข็ง ขึ้นตั้งแต่กลางหลังไปจนถึงหาง ยาวตั้งแต่ 5- 30 เซนติเมตร  เมื่อตัวเต็มวัยอาจมีน้ำหนักถึง 27 กิโลกรัมเม่นใหญ่แผงคอสั้นมีหนวดสีดำยาวประมาณ 10 – 20 เซนติเมตรช่วยในการรับความรู้สึก

การ เลี้ยง เม่น ใหญ่

อุปนิสัยและอาหาร

อาหารของเม่นป่าและเม่นใหญ่ได้แก่รากไม้ เปลือกไม้ และผลไม้ที่ตกอยู่ตามพื้นป่า นอกจากนี้เม่นยังชอบแทะกระดูกสัตว์ด้วย เม่นจะออกหากินในเวลากลางคืนส่วนกลางวันจะอาศัยอยู่ในโพรงที่มันขุดขึ้นมาเองเพื่อพักผ่อน และมักจะนำเอากระดูกหรือเขาสัตว์เข้าไปแทะในโพรงนั้นไม่ใช่เพื่อเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว

แต่หากเพื่อเป็นการลับฟันหน้าที่งอกยาวมาตลอดช่วงอายุไม่ให้ยาวเกินไปอีกด้วย เม่นใหญ่ไม่สามารถสะบัดขนที่แข็งและแหลมของมันออกได้เองตามที่เคยเข้าใจกัน เมื่อพบศัตรูเม่นใหญ่จะ กระทืบเท้า ตั้งขนชันขึ้น และแกว่งหางทำให้เกิดเสียงดัง ถ้าไม่สำเร็จมันก็จะหนีไปด้วยความรวดเร็วหากศัตรูวิ่งตามมันจะหยุดกระทันหันแล้วถอยหลังเพื่อให้ขนปักที่ศัตรู เม่นใหญ่จะกินพวก ผลไม้ตามพื้น รากไม้ หน่อไม้ รวมทั้งกระดูกหรือเขาสัตว์เพื่อเป็นอาหารเสริม

เพื่อความแข็งแรงของร่างกายและสามารถปรับสะภาพการอยู่อยู่อาศัย เพื่อความสมดุลทางด้านร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การผสมพันธุ์

เม่นป่าจะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุได้ 2 ปี ตั้งท้องนาน 4 เดือนก็ออกลูก ลูกครอกหนึ่งมีประมาณ 1-3 ตัว ลูกเม่นแรกเกิดหนามยังอ่อนนิ่มอยู่ หลังจากนั้นจึงค่อยแข็งขึ้นแต่สำหรับบางของตัวเม่นใหญ่แผงคอยาวเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2 ปี ระยะตั้งท้องนาน 4 เดือน ออกลูกครั้งละ 2-3 ตัวและจะค่อยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ แล้วจะสามารถปรับตัวและค่อยๆเดินและออกหากินเองได้

ที่อยู่อาศัยของเม่น

การกระจายพันธุ์

เม่นป่าหรือเม่นใหญ่เราจะสามารถพบได้แถบภาคใต้ของไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สุมาตรา บอร์เนียว พบในป่าทุกชนิด อาศัยตามโพรงดิน ซอกหินตามป่าอาศัยได้ในป่าทุกชนิด ขุดโพรงอยู่ใต้ดิน และจะออกจากโพรงมาหากินเวลากลางคืนโดยลำพัง เม่นป่าหรือเม่นใหญ่ไม่ชอบการอยู่รวมกันเป็นฟูงจะออกหากินโดยลำพังไม่ชอบการแย่งชิง มีนิสัยที่ไม่ค่อยพอใจหากมีใครทำให้รู้สึกโกรธ

การป้องกันตัวสำหรับเม่นป่าหรือเม่นใหญ่

การป้องกันตัวของเม่นคือการวิ่งหนี ถ้าศัตรูไล่ตามมันจะหยุดอย่างทันที ถ้าศัตรูหยุดตามไม่ทันก็จะต้องชนเข้ากับหนาม หนามของเม่นหลุดง่าย จึงมักปักคาอยู่ตามปาก จมูก และอุ้งตีนศัตรู สร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก ในแหล่งเพาะเลี้ยง เม่นมีอายุได้ถึง 30 ปี

สถานภาพปัจจุบัน

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

IUCN: มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์

เม่นป่ากินอะไรเป็นอาหาร

สถานที่ชม

เราสามารถเที่ยวชมเม่นป่าหรือเม่นใหญ่ได้ที่สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ชาวบ้านในบางท้องถิ่นนิยมล่าเม่นป่าหรือเม่นเม่นใหญ่มาบริโภค ส่วนขนของเม่นก็จะนำมาใช้ทำเป็นของที่ระลึก หรือนำมาหมอบให้สำหรับผู้ที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันได้มีการออกกฎเพื่อคุ้มครองเม่นป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้การล่าเม่นป่าเพื่อนำมาเป็นอาหารได้ลดน้อยลงจากเดิม และเป็นผลที่ดีสำหรับความสมดุลทางธรรมชาติ

คุณทราบหรือไม่?

ทุกคนเคยมีความคิดที่ว่าเม่นจะสามารถสะบัดขนใส่ศตรูได้ แต่เรื่องจริงแล้วเม่นสลัดขนไม่ได้ และว่ากันว่า เสือดาวฉลาดมาก สามารถจับเม่นกินโดยไม่เคยได้รับอันตรายจากขนเม่นเลย ในขณะที่เสือโคร่งและสิงโตต่างเคยถูกขนเม่นเล่นงานเอาเสมอ