วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับ สิงโตขาว (White Lion) สิงโตขาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีชื่อสามัญว่า White Lion ชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera leo สิงโตขาวจะมีลักษณะพิเศษทางภาวะพันธุกรรม ที่เรียกว่าภาวะด่าง ซึ่งเป็นสาเหตุให้สีซีดลง เป็นภาวะที่พบในเสือโคร่งขาวเช่นเดียวกัน

ภาวะนี้คล้ายกับภาวะการมีเม็ดสีมากเกินไปไม่ใช่ภาวะเผือก ยังมีเม็ดสีปกติในตาและหนัง บางครั้งสามารถพบสิงโตขาวทรานเวล ในบริเวณอุทยานแห่งชาติครูเกอร์และเขตสงวนส่วนบุคคล ทิมบาวาติ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงในทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา และสิงโตขาวยังได้มีการนำเข้ามาในประเทศไทย เพื่อการศึกษาและค้นคว้า เราสามารถไปดูสิงโตขาวได้ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์อื่นๆ

สิงโตขาว (White Lion)

ลักษณะทั่วไปของ สิงโตขาว (White Lion)

สิงโตขาว ไม่ได้รับการจำแนกออกเป็นชนิดย่อยของสิงโต แต่เป็นลักษณะพิเศษทางภาวะพันธุกรรม ที่เรียกว่าภาวะด่าง ซึ่งเป็นสาเหตุให้สีซีดลง เป็นภาวะที่พบใน เสือโคร่งขาว เช่นเดียวกัน ภาวะนี้คล้ายกับภาวะการณ์มีเม็ดสีมากเกินไป เช่นเดียวกับเสือดำ ลักษณะของสิงโตขาวไม่ใช่ภาวะเผือก ยังมีเม็ดสีปกติในตาและหนัง โดยทั่วไปแล้วขนของสิงโตจะมีสีครีมซึ่งเกิดจากยีนด้อยทำให้สีของสิงโตเปลี่ยนเป้นสีขาวหรือสีเผือกนั้นเอง

สิงโตขาวมีลักษณะเหมือนกับสิงโตสายพันธุ์อื่นๆ แต่มีขนสีขาว สิงโตขาวไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีภาวะผิวเผือก พวกมันมีเม็ดสีที่ตา อุ้งเท้าและริมฝีปาก ในความหมายที่ถูกต้องพวกมันมีลักษณะผิวด่างมีสีตาที่ปกติแต่ไม่มีเม็ดสีที่ผิวหนังและขน มีสีผิวที่ผิดปกติเหมือนกับเสือโคร่งขาวแตกต่างจากลูกสิงโตทั่วไป ลูกสิงโตทั่วไปมีจุดตั้งแต่เกิดแต่ขนของลูกสิงโตขาวจะมีสีขาวสะอาดเมื่อผ่านไปหลายเดือนสีขนจะค่อยๆเข้มขึ้นกลายเป็นสีครีมหรือสีงาช้าง

พฤติกรรมและการขยายพันธุ์

สิงโตขาวใช้เวลาส่วนมากไปกับการพักผ่อนประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน แต่โดยทั่วไปแล้วมันจะกระตือรือร้นมากที่สุดตอนพลบค่ำกับช่วงเข้าสังคม แต่งขน และขับถ่าย เมื่อต้องล่าเหยื่อสิงโตจะกระตือรือร้นเป็นพักๆ ไปตลอดทั้งคืนจวบจนกระทั่งรุ่งเช้า โดยเฉลี่ยแล้ว สิงโตจะใช้เวลาเดิน 2 ชั่วโมงและกิน 50 นาทีต่อวัน

ประวัติสิงโตขาว

ฤดูผสมพันธุ์

ฤดูผสมพันธุ์ของสิงโตขาวจะไม่แน่นอนมีได้ทุกเวลาตลอดปี  ระยะของการเป็นสัดนาน 4-16 วัน ตัวเมียเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ตัวผู้ประมาณ 4-6 ปี เคยมีรายงานอายุ 2 ปี ก็ผสมพันธุ์ได้ ตั้งท้องนานราว 100 วัน ตกลูกครั้งละ 3-5 ตัว เคยมีรายงานได้ลูกถึง 7 ตัว ลูกอดนมเมื่ออายุ 3-6 เดือน อายุยืนประมาณ 30-60 ปี ลูกตัวที่อ่อนแออาจถูกทิ้งให้ตายหรือถูกกินในหมู่สิงโตด้วยกัน

โดยทั่วไปแล้วขนของสิงโตจะมีสีครีม ซึ่งเกิดจากยีนด้อยพฤติกรรมและใช้เวลาส่วนมากไปกับการพักผ่อนประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน แต่โดยทั่วไปแล้วมันจะกระตือรือร้นมากที่สุดตอนพลบค่ำกับช่วงเข้าสังคม แต่งขน และขับถ่าย เมื่อต้องล่าเหยื่อสิงโตจะกระตือรือร้นเป็นพักๆ ไปตลอดทั้งคืนจวบจนกระทั่งรุ่งเช้า โดยเฉลี่ยแล้ว สิงโตจะใช้เวลาเดิน 2 ชั่วโมงและกิน 50นาทีต่อวัน การรวมฝูง สิงโตเป็นสัตว์จำพวกแมว ที่อยู่เป็นสังคมมากกว่าแมวป่าชนิดอื่นๆ ที่มักอยู่อย่างโดดเดี่ยว

สิงโตเป็นสัตว์นักล่าที่มีสังคมสองรูปแบบรูปแบบแรกเป็นการรวมตัวกันที่เรียกว่า”ฝูงปกติฝูงหนึ่งจะประกอบไปด้วยสิงโตตัวเมีย 5-6 ตัว สังคมแบบที่สองเรียกว่า”พวกเร่ร่อน มีขอบเขตการหากินกว้างและย้ายถิ่นฐานเป็นระยะๆ อาจเป็นสิงโตโทนหรือคู่สิงโต

ลูกสิงโตขาวราคา

ถิ่นอาศัย

สิงโตขาวพบได้ภาคตะวันออกของแอฟริกา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บางครั้งเราสามารถพบสิงโตขาวทรานเวล ในบริเวณอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ และเขตสงวนส่วนบุคคล ทิมบาวาติ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงในทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา แต่ในสถานที่เลี้ยงกับพบเห็นได้เป็นเรื่องปกติจากการเพาะพันธุ์ด้วยการคัดเลือกอย่างจงใจ

อาหาร

สิงโตขาวจะล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารด้วยสัญชาติญาณนักล่าจึงล่าสัตว์กินเป็นอาหาร สามารถกินสัตว์ได้เกือบทุกประเภทตั้งแต่กระต่ายจนถึงแรด ล่าสัตว์กีบที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เช่น แอนติโลป ม้าลาย วิลดีบีส สำหรับบางพื้นที่การล่าและการหาอาหารของสิงโตกินเนื้อ จะล่าสัตว์เป็นอาหาร มันกินสัตว์ได้แทบทุกชนิด เช่น กระต่าย ไก่ป่า จระเข้ ลิง เม่น กวาง ม้าลาย ควายป่า เป็นต้น แม้แต่ซากสิงโตด้วยกันเองก็กิน ลูกสิงโตที่อ่อนแอจะถูกกินเพื่อให้ตัวที่แข็งแรงกว่าได้อยู่รอด

สิงโตขาว นิสัย

การสืบพันธุ์และฤดูผสมพันธุ์

การสืบพันธุ์ฤดูผสมพันธุ์ไม่แน่นอนมีได้ทุกเวลาตลอดปี ระยะของการเป็นสัดนาน 4-16 วัน ตัวเมียเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ตัวผู้ประมาณ 4-6 ปี เคยมีรายงานอายุ 2 ปี ก็ผสมพันธุ์ได้ ตั้งท้องนานราว 100 วัน ตกลูกครั้งละ 3-5 ตัว เคยมีรายงานได้ลูกถึง 7 ตัว ลูกอดนมเมื่ออายุ 3-6 เดือน อายุยืนประมาณ 30-60 ปี ลูกตัวที่อ่อนแออาจถูกทิ้งให้ตายหรือถูกกินในหมู่สิงโตด้วยกัน

สำหรับสิงโตขาว เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่จะพบได้เฉพาะอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในประเทศแอฟริกาใต้แห่งเดียวเท่านั้น ปัจจุบันเหลือจำนวนประชากรราว 300 ตัวเท่านั้น ซึ่งในธรรมชาติ โอกาสที่สิงโตขาวจะอยู่รอดได้มีน้อยกว่าสิงโตธรรมดา เนื่องจากสีขนที่เห็นได้ชัดเจน ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะล่าอาหารได้เหมือนสิงโตธรรมดาที่แฝงตัวได้ดีกว่าในธรรมชาติ

สถานภาพปัจจุบัน

สถานภาพปัจจุบันของสิงโตขาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List) (2010) และ เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดให้อยู่ในอนุสัญญาไซเตส ในบัญชีหมายเลข 2 และเป็นสัตว์ที่ได้รับการอนุรักษ์และปกป้องสายพันธุ์จากมนุษย์ มีการก่อตั้งหน่วยงานเพื่อขยายพันธุ์และศึกษาในธรรมชาติรวมถึงสถานที่เลี้ยง และมีการส่งสิงโตขาวไปเลี้ยงตามสวนสัตว์ขนาดใหญ่ ๆ ทั่วโลก เช่นสวนสัตว์ลอนดอนในประเทศอังกฤษ,สวนสัตว์ฟิลาเดียเฟียในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น