การเลี้ยงเป็ดไข่ แบบละเอียด สามารถสร้างรายได้ได้ดีสำหรับผู้เลี้ยง เป็ดไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ไม่มีขั้นตอนในการเลี้ยงแบบยุ่งยาก มีทนทานต่อโรค เราสามารถเลี้ยงเป็ดไข่โดยการใช้วัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารเป็ดได้

โดยทั่วไปแล้วประชาชนนิยมบริโภคไข่เป็ดเป็นจำนวนมาก เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับท้องตลาด นอกจากนี้ไข่เป็ดสามารถนำไปประกอบอาหารและทำขนมได้หลายชนิด เหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ การทำไข่เค็ม การทำไข่เยี่ยวม้า เป็นต้น

การเลี้ยงเป็ดไข่

ลักษณะของ เป็ดไข่ เพื่อคัดแยกสำหรับ การเลี้ยงเป็ดไข่

เพศเมีย

เพศเมียจะมีสีขนเป็นสีกากีตลอดลำตัว มีแข้งสีส้ม มีปากสีน้ำเงินปนดำเริ่มไข่เมื่ออายุ 150-160 วัน น้ำหนักเริ่มไข่ 1,450-1,500 กรัม ไข่ได้ 300-320 ฟอง/ตัว ไข่มีขนาด 65 กรัม กินอาหารวันละ 145-160 กรัม/ตัว อายุการให้ไข่ 1-2 ปี แต่ปีแรกจะให้ไข่มากที่สุด

เพศผู้

เพศผู้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเพศเมีย น้ำหนักอยู่ระหว่าง 1,700-1,800 กรัม/ตัว หัวมีขนสีเขียวแก่คลุมลงมาจนถึงกลางลำคอ โดยเฉพาะเป็ดหนุ่มอายุ 5-7 เดือน

ขนหัวและคอจะมีสีเขียวแก่ชัดเจนและสีนี้จะค่อยๆ จางลงจนเป็นสีน้ำเงินปนดำเมื่อเป็ดมีอายุมากขึ้น ขนหาง 2-3 เส้นจะโค้งงอขึ้นด้านบน

ปลายขนหางและปลายขนปีกจะมีสีน้ำตาลดำ ขนลำตัวสีเทา แต่ขนจากกลางคอจนถึงไหล่และหน้าอกด้านหน้าจะสีน้ำตาลเข้ม แข้งสีส้ม ปากสีน้ำเงินปนดำ

การเลี้ยงเป็ดไข่แบบธรรมชาติ

ขั้นตอนการดำเนินงานและการเตรียมพร้อมก่อนนำลูกเป็ดไข่เข้ามาเลี้ยง มีดังนี้

เราต้องทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลูกเป็ดระยะแรกให้ดีและสะอาด โดยการล้างน้ำและนำออกตากแดดเพื่อการฆ่าเชื้อ ส่วนการเตรียมกรงกก

หรือห้องสำหรับกกลูกเป็ดจะต้องเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อความเตรียมพร้อมสำหรับการกกลูกเป็ด ถ้ากกลูกเป็ดบนพื้นคอกจะต้องเปลี่ยนวัสดุรองพื้นใหม่ทุกๆ ครั้งที่นำลูกเป็ดเข้าคอกเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยจากการกกลูกเป็ด

การสั่งจองลูกเป็ด

การสั่งจองลูกเป้ดก่อนที่จะเลี้ยงเป็ด ควรจะมีการวางแผนว่าควรจะเลี้ยงในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสม และเมื่อตัดสินใจแล้วควรจะสั่งจองลูกเป็ดไว้ล่วงหน้า และควรสั่งซื้อสั่งจองจากโรงฟักลูกเป็ดที่มีชื่อเสียงที่ผลิตลูกเป็ดที่มีคุณภาพ และต้องส่งลูกเป็ดในถึงฟาร์มได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

หากโรงฟักอยู่ไกลเกิน เราต้องมีการขนส่งลูกเป็ดเกิน 24 ชั่วโมง จะทำให้ลูกเป็ดสูญเสียน้ำโดยระเหยออกจากตัว ทำให้ลูกเป็ดน้ำหนักลด มีผลต่อความแข็งแรงในระยะเวลาต่อมา ดังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย

การให้น้ำสะอาด

การให้น้ำสะอาดเป็นการดูแลลูกเป็ดในระยะแรกที่ลูกเป็ดมาถึงฟาร์ม น้ำที่เตรียมไว้ควรเป็นน้ำสะอาด เช่น น้ำใต้ดิน น้ำบาดาลหรือบ่อน้ำตื้น หรือน้ำฝน หลีกเลี่ยงการใช้น้ำประปา เพราะว่าลูกเป็ดจะตายหรืออ่อนแอมากเมื่อได้กินน้ำที่มีสารเคมี ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำประปาก็อาจทำได้โดยเปิดน้ำเก็บไว้ในถึงเป็นเวลานานข้ามคืนแล้วค่อยนำมาให้ลูกเป็ดดื่มหรือลงไปแช่ตัว

ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดไข่

โรงเรือนที่ใช้กกลูกเป็ด

เราควรป้องกันลมและฝนได้จากสิ่งต่างๆ ที่จะเข้ามาทำร้ายลูกเป็ด พร้อมที่จะต้องป้องกันสัตว์ต่างๆ ที่เป็นศัตรูและเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่ลูกเป็ด เช่น สุนัข แมว หนู และนกต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่จะนำไปสู่ลูกเป็ดได้

การระบายอากาศ

การระบายอากาศสำหรับโรงเรือนควรมีช่องระบายอากาศที่ดี ส่วนใหญ่แล้วโรงกกลูกเป็ดมักมีฝา ประตูและหน้าต่าง ค่อนข้างจะมิดชิด เพื่อเก็บความอบอุ่นและป้องกันลมแรง การมีช่องระบายอากาศจึงมีความสำคัญฟาร์มจะต้องตระเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะนำลูกเป็ดเข้าฟาร์ม

อาหารเป็ด

ในปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ผลิตอาหารสำหรับเป็ดหลายแบบ เกษตรกรสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น อาหารผสมสำเร็จรูป ซึ่งนำไปใช้ได้ทันที หัวอาหารซึ่งจะต้องผสมกับรำละเอียดและปลายข้าวก่อนนำไปใช้ หรืออาจซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดมาผสมเอง

เกษตรกรจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ข้าวโพดเป็นอาหารเป็ด ถ้าหากจะใช้ข้าวโพดผสมเป็นอหาร ควรใช้ในปริมาณน้อย และต้องแน่ใจว่าเป็นข้าวโพดคุณภาพดี ปราศจากเชื้อรา เนื่องจากเชื้อรา A,flavus สร้างสารพิษชื่อ alfatoxin ซึ่งมีผลต่อลูกเป็ดเป็นอย่างมาก เกษตรกรจะพบว่าในหัวอาหารหรืออาหารสำเร็จรูปจะใช้ข้าวโพดในปริมาณน้อย หรือไม่ใช้เลยจะดีที่สุด

การเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรือน

วิธีการเลี้ยงเป็ดไข่

การให้เป็ดกินอาหารสำเร็จรูป ผสมรำละเอียด และให้อาหารเสริมโดยให้เปลือกกุ้ง ให้เป็ดกินเช้าเย็นและสามารถนำเศษผักพื้นบ้านเช่นผักตบชวา ผักบุ้งสับให้เป็ดกินได้ด้วยครับ เราจะทำอย่างไรก็ได้ให้ประหยัดต้นทุนให้มากที่สุดเพราะเป็ดเป็นเป็นสัตว์ที่ กินมากครับ

และเรื่องของสภาพอากาศก็สำคัญเหมือนกันถ้ามีฝนตกตลอดและอากาศชื้นเป็ดก็อาจ จะตายได้ และเรื่องของเสียงรบกวนก็มีส่วนทำให้เป็ดไม่ไข่ด้วยเช่นเสียงสุนัขเข้าไป เห่าในบริเวณรอบๆ คอกเป็ด เสียงเด็กที่เล่นส่งเสียงดัง เป็นต้น และเมื่อเราเลี้ยงเป็ดไปได้ประมาณ 2 ปี เป็ดก็จะเริ่มให้ไข่ได้ในปริมาณที่น้อยลง เราก็ต้องจำหน่ายเป็ดที่ไม่ไข่ออกไปแล้วหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาใหม่

เคล็ดลับในการเลี้ยงเป็ดไข่และการดูแลความสะอาด

ตามข้อมูลที่เราได้บอกเพื่อนๆ ไปข้างต้นแล้วว่าเราต้องสังเกตุให้ดีว่าเป็ดตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียเพื่อให้ทราบถึงความละเอียดของเป็ดโดยมีรายละเอียดดังนี้หลังจากที่เราซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยงเราจะไม่รู้ว่าตัวไหนมีเพศอะไรเพราะมันมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถสังเกตได้เลยว่าตัวไหนเพศอะไร แต่เมื่อเราเลี้ยงไปสักพักระยะเวลา 3 เดือน

ก็จะสังเกตุออกแล้ว โดยตัวผู้จะร้องเสียงเบาและเสียงสั้นผิดกับตัวเมียและตัวผู้ที่หางจะมีขน 2 เส้นและมีลักษณะชี้ ส่วนเคล็ดลับการเลี้ยงก็ทำความสะอาดให้ดีสำหรับทุกเรื่องเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของเป็ด หากเราดูแลการเลี้ยงเป็ดให้สะอาดมากพอเรื่องสุขภาพของเป็ดก็จะดีด้วย