การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อขาย หรือเลี้ยงเพื่อดูเล่นเป็นเพื่อน ทำให้การเลี้ยงสัตว์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีมากสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการ เลี้ยงสุกรขุน และสำหรับการเลี้ยงสุกรเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้สุกรที่เติบโตดีตามพันธุกรรม และเกิดการเสียหายน้อยที่สุดสำหรับการเลี้ยงสัตว์ เราแนะนำให้จัดการตามขั้นตอนและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ เพื่อผลสำเร็จในการเลี้ยงสัตว์อย่างสุกรขุน ท่านที่สนใจสามารถทำตามข้อมมูลดังต่อไปนี้

วิธีการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์

สถานที่สำหรับ เลี้ยงสุกรขุน

สถานที่สำหรับการเลี้ยงควรต้องมีคอกหรือโรงเรือนสำหรับเลี้ยงดูสุกรแบบดีและจัดการสุกรขุน แยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะและควรจัดตามรายละเอียดต่อไปนี้

การเตรียมคอกหรือโรงเรือนก่อนรับเข้าเลี้ยง

– ย้ายสุกรรุ่นเก่าที่ครบอายุขาย แต่น้ำหนักไม่ได้มาตรฐานออกขายหรือย้ายไปรวมคอกเลี้ยงในโรงเรือนใหม่เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด เตรียมโรงเรือนไว้รับเลี้ยงสุกรรุ่นใหม่

– พ่นล้างทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม รวมทั้งอุปกรณ์ให้น้ำและอาหารแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นตรวจเช็คซ่อมแซมคอกและอุปกรณ์ใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

– พ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อออกฤทธิ์กว้าง ทำลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ดีที่มีคุณสมบัติจับเกาะบนพื้นผิวได้นาน

เลี้ยงสุกรขุน

พื้นที่ต่อตัวที่ใช้เลี้ยง

หากพิจารณาตามรูปแบบการเลี้ยงสุกรในช่วงรุ่น – ขุน ซึ่งโดยทั่วไปจะแนะนำให้เลี้ยงที่อายุเริ่มต้น 10 สัปดาห์ ไปจนถึงอายุและน้ำหนักขุนขายได้ (100-110 กิโลกรัม) พื้นที่ต่อตัวที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่อย่างน้อย 1.2 ตารางเมตรต่อตัว จำนวนตัวที่ใส่ต่อคอก 20-25 ตัว

ช่วงอายุสุกรที่เลี้ยงอยู่ในโรงเรือนสุกรขุน

สุกรที่ย้ายจากโรงเรือนอนุบาลเข้าเลี้ยงในโรงเรือนรุ่นขุน จะอยู่ในโรงเรือนตั้งแต่อายุ 10 สัปดาห์ ไปจนถึงประมาณ 23-24 สัปดาห์

น้ำสำหรับการเลี้ยงสุกรขุน ควรมีการจัดการและดูแล ดังต่อไปนี้

 • ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์การให้น้ำ อุปกรณ์ดังกล่าวควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสุกรสามารถกินและเล่นได้อย่างสะดวกตลอดช่วงของการเลี้ยงดู
 • คุณภาพน้ำ ต้องตรวจเช็คดูน้ำที่จะให้แก่สุกรต้องมีคุณภาพและความสะอาดอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
 • อัตราไหลของน้ำและปริมาณจุ๊บน้ำ แนะนำว่าอัตราไหลของน้ำจากจุ๊บควรจะอยู่ที่ 1-2 ลิตรต่อนาที จำนวนจุ๊บน้ำใช้ 3-4 หัวจุ๊บต่อคอก โดยมีระดับความสูงหลายระดับตามความเหมาะสมของอายุ
 • เทคนิคบางประการในการใช้จุ๊บน้ำ ในช่วง 2-3 ชั่วโมงแรก ของการรับเข้า ควรกดจุ๊บน้ำให้ไหลหรือพุ่งออกมาเพื่อให้สุกรกินและเล่นผ่อนคลายความเครียดจากการย้ายและการรวมคอก

การให้อาหารหมู

อาหารสำหรับสุกร มีรายละเอียดและขั้นตอนการจัดการดังต่อไปนี้

 • คุณค่าอาหาร ควรเลือกให้อาหารที่มีคุณค่าทางพลังงาน โปรตีน กรดอะมิโน ที่สำคัญ รวมถึงไวตามิน แร่ธาตุครบตามความต้องการของสุกรในช่วงรุ่นและขุน
 • คุณภาพของอาหาร ต้องสดใหม่ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค เชื้อรารวมทั้งมีความน่ากินสูง
 • รูปแบบของอาหารที่ให้ การใช้อาหารอัดเม็ดจะช่วยเรื่องปริมาณการกินได้ของสุกร และประสิทธิภาพการใช้ อาหารจะดีกว่ารูปแบบอื่น
 • อุปกรณ์การให้อาหาร ต้องตรวจซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และผ่านการทำความสะอาดอย่างดีก่อนการนำสุกรเข้าเลี้ยง

อากาศและสภาพแวดล้อม

แนะนำให้จัดการ ตามหลักการเช่นเดียวกับในสุกรอนุบาล คือ อุณหภูมิเหมาะสม มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวก จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้อับทึบขัดขวางทางลม

วิธีการเลี้ยงหมูหลุม

การจัดการรับสุกรเข้าเลี้ยงในโรงเรือนสุกรขุน

เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปตามพันธุกรรมตามปกติและมีการสูญเสียของสุกรน้อยที่สุดแนะนำว่าการจัดการรับเข้าเลี้ยงจะเน้นหลักการปฏิบัติที่ก่อความเครียดให้กับสุกรรุ่นน้อยที่สุดและจัดการให้ตรงกับความต้องการของสุกรมากที่สุด ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 • ช่วงเวลาในการย้ายเข้าเลี้ยง ให้เลือกช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบาย เช่น เวลาในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น
 • สถานที่และพื้นที่ต่อตัว แนะนำให้จัดการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อการจัดการเรื่องสถานที่
 • การจัดขนาด ควรมีการจัดขนาดให้ไล่เลี่ยกันในแต่ละคอกในช่วงการรับเข้าใหม่
 • น้ำ ต้องมีกินและเล่นอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ชั่วโมงแรกของการรับเข้าเลี้ยง
 • อาหาร ต้องมีกินตลอดเวลาและสุกรสามารถเข้ามากินได้ทั่วถึงทุกตัว
 • การให้ยาปฏิชีวนะเสริมเพื่อช่วยลดการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นภายหลังการย้ายเข้าเลี้ยงของสุกรรุ่น แนะนำให้ใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างในระดับป้องกันในโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบทางเดินอาหารในช่วงการรับเข้าเป็นเวลา 7-10 วันรูปแบบการให้ที่เหมาะสมมี 2รูปแบบ คือ การให้ยาละลายน้ำกับการให้ยาผสมอาหาร สำหรับการละลายน้ำ มีข้อพึงระวังก็คือ ให้ถัดจากวันรับเข้า 1วัน และบังคับให้สุกรกินเฉพาะช่วงครึ่งเช้าของวันเท่านั้น ทั้งนี้การละลายยาในน้ำ อาจใช้ร่วมกับผงเกลือแร่อิเลก-โตรไลต์ ก็จะช่วยให้สุกรมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น
 • อุณหภูมิที่เหมาะสม สัปดาห์แรกหลังการรับเข้าควรอยู่ที่ 26 – 28 องศาเซลเซียสการจัดการสุกรระยะรุ่น-ขุน2-3กาการจัดการสุกรระยะรุ่น–ขุน22–33
 • อากาศและสภาพแวดล้อม-จัดการให้มีอากาศบริสุทธิ์หรือลมพัดถ่ายเทเข้าในโรงเรือนได้สะดวก-ป้องกันไม่ให้ลมเข้ากระทบตัวสุกรโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์แรกหลังรับเข้า-ใช้อุปกรณ์พัดลมเสริม หากสภาพอากาศร้อนชื้นให้ใช้อุปกรณ์ เช่น พัดลมเป่าช่วยให้เกิดการเคลื่อนตัวของอากาศและความร้อนชื้นออกจากโรงเรือน ก็จะช่วยบรรเทาไปได้มาก

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรขุน

การจัดการสุขภาพและภูมิคุ้มกัน

 • สุขภาพ ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอากาศหรือฤดูกาลอย่างรุนแรง แนะนำให้ผสมยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์กว้างลงในอาหารเพื่อป้องกัน และควบคุมการเจ็บป่วย โดยเลือกใช้ยาตามคำแนะนำในตัวอย่างการใช้ยาหรือโดยปรึกษากับสัตวแพทย์ในท้องที่
 • ภูมิคุ้มกัน ในระยะแรกของการลงเลี้ยงเป็นสุกรรุ่น – ขุนอาจมีความจำเป็นต้องทำวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มโรคที่จะก่อผลเสียต่อการผลิต สำหรับช่วงอายุและชนิดของวัคซีนที่ทำควรปรึกษากับสัตวแพทย์ในท้องที่

ระบบการเลี้ยงและเข้า-ออกสุกร

ด้วยหลักการที่ต้องการให้สุกรมีการเจริญเติบโตตามพันธุกรรม มีการกินอาหารดีโดยตลอด ระบบการเลี้ยงที่จะแนะนำตามหลักการดังกล่าวและเป็นที่นิยมกันก็คือ การเลี้ยงสุกรแบบเข้าหมด-ออกหมด โดยสุกรมีอายุต่างกันไม่เกิน 2 สัปดาห์ในโรงเรือนเดียวกันแบบนี้จะเป็นระบบที่มีการรบกวนสุกรน้อยที่สุด ระบบการเลี้ยงแบบเข้าหมด – ออกหมดนั้น

เมื่อถึงอายุและน้ำหนักที่จะต้องย้ายออกจำหน่ายโดยจำกัดอายุสูงสุดไว้ที่ 28 สัปดาห์ เป็นเกณฑ์แล้วยังมีสุกรที่โทรม แคระแกรนอยู่อีกให้จัดการย้ายออกขายหรือยายไปจากโรงเรือนนั้นให้หมด

ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในเรื่องการจัดการเตรียมคอกไว้รับเลี้ยงสุกรในรุ่นใหม่ต่อไป โดยไม่ให้มีตัวป่วย ตัวแคระแกรนเข้าไปกินพื้นที่และแพร่เชื้อโรคก่อการเจ็บป่วยในรุ่นใหม่ที่ย้ายเข้ามาเลี้ยงสุกรขุนที่ผ่านการจัดการมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น

หากทำได้เหมาะสมและดีพอก็จะได้สุกรขุนที่มีอัตราการเจริญเติบโตดีมีน้ำหนักมาตรฐาน คือ ที่อายุ 24สัปดาห์ น้ำหนักควรจะได้ประมาณ 95กิโลกรัม สุขภาพและคุณภาพซากอยู่ในเกณฑ์ดีตามพันธุกรรม