Wednesday, December 26, 2018

สัตว์ป่า

สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์ไม่ได้เลี้ยงดู และมนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของ มนุษย์ไม่สามารถนำมาเลี้ยงดูได้ โดยทั่วไป เรามักหมายถึงเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งแบ่งออกได้เป็นพวกๆ คือ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จำพวกนก ปลา ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติมักถือเป็นสัตว์ป่าด้วย ยกเว้นแมลงและไข่ของแมลง

ตัวเงินตัวทองกลัวอะไร

ตัวเงินตัวทอง (Water monitor) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ตัวเงินตัวทอง หรือ เรามักเรียกกันว่า ตัวเหี้ย (Water monitor) เป็นสัตว์ในวงศ์ตะกวดที่พบมากในประเทศไทย โดยเฉพาะตามแหล่งน้ำขัง บ่อน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงตามบ้านเรือนที่อาศัยริมแม่น้ำ ซึ่งถือเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกับคนมาอย่างช้านาน สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่เราสามารถพบได้ทั่วไป โดยเฉพาะตามแหล่งน้ำของขชุมชน และอาจจะมีบางครั้งที่มนุษย์ได้คุกคามหรือทำร้ายตัวเงินตัวทอง จนทำให้กฎหมายได้ออกมาคุ้มครอง โดยสถานภาพปัจจุบันของตัวเงินตัวทองคือ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 เพื่อลดการทำร้ายและการฆ่าอาจจะทำให้สัตว์ชนิดสูญพันธุ์ได้
เต่าดาวอินเดีย

เต่าดาวอินเดีย (Indian star tortoise) พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ เต่าดาวอินเดีย (Indian star tortoise) เต่าดาวอินเดียจัดเป็นเต่าสวยงามต่างประเทศ ได้แก่ (อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา) ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเข้ามาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก เต่ามีขนาดไม่ใหญ่มาก กระดองมีลวดลาย และสีสันสวยงาม แตกต่าง และแปลกตากว่าเต่าหลายชนิดที่พบในไทย
ประวัติจระเข้

จระเข้ (Crocodile) สัตว์ป่าคุ้มครอง และจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ จระเข้ (Crocodile) จระเข้ จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจครึ่งน้ำครึ่งบกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าต่อที่ตัวสูงมาก เนื่องจาก อวัยวะสามารถนำมาจำหน่าย และใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน โดยเฉพาะหนัง เนื้อ และเลือดที่มีราคาสูงมาก ปัจจุบัน จระเข้ที่มีการเลี้ยงเพื่อการค้าในไทยส่วนมากจะเป็นจระเข้น้ำจืดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถเพาะพันธุ์ง่าย และเลี้ยงง่ายในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ มีความต้านทานโรคสูง และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ดังนั้นวันนี้เราจึงพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของจระเข้กันแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและค้นคว้าการขยายพันธุ์และการต่อยอดให้เกิดผลที่ดีขึ้น
Parrot

นกแก้ว (Parrot) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนไปทำความรู้จักกับ นกแก้ว นกแก้วเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และเป็นสัตว์ที่ทางราชการอนุญาตให้ประชาชนเพาะเลี้ยงได้ และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนกแก้วแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าว นำมาเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ เพื่อสำหรับการศึกษาถึงการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์
หมาจิ้งจอกอาร์กติก

หมาจิ้งจอกหางพวง (Asiatic Jackal) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ หมาจิ้งจอกหางพวง – (Asiatic Jackal) หลายๆ คนเคยจะได้ยินหรือคุ้นหูกับชื่อ หมาจิ้งจอก ด้วยรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับสุนัขไทยทั่วไป หรือสุนัขบ้านที่เราคุ้นเคย แต่สำหรับบางคนก็ยังคงไม่ค่อยเข้าใจกับหมาจิ้งจอกกันเท่าไหร่หนัก ดังนั้นทำให้วันนี้เราจึงจะพาเพื่อนๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ชนิดนี้ ไม่ว่าจะเป็นนิสัยการใช้ชีวิต , การหาอาหาร , ถิ่นอาศัย และอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ เราจะพาไปศึกษาพร้อมๆ กันครับ
แมวป่า ราคา

แมวป่า สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนมาทำความรู้จักกับ แมวป่า แมวป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ขึ้นบัญชีหมายเลข 1 สำหรับประเทศไทย เพราะในปัจจุบันเราไม่สามารถพบเจอแมวป่าได้แบบง่ายๆ แล้ว ทำให้ทางราชการได้ออกกฎหมายมาคุ้มครองสัตว์ป่าประเภทนี้ และด้วยการล่าของนายพราน หรือการบุกรุกป่าของมนุษย์จึงทำให้แมวป่าชนิดนี้ได้ถูกคุกคามการใช้ชีวิตเป็นจำนวนมาก จนท้ายที่สุดแมวชนิดนี้ได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครองของประเทศไทย เพื่อลดการล่าและการคุกคาม และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับแมวป่าแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและทำการวิจัยต่อไป
สกุล เสือ ลาย เมฆ

เสือลายเมฆบอร์เนียว สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ  ทำมาทำความรู้จักกับ เสือลายเมฆบอร์เนียว เสือลายเมฆบอร์เนียว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เพราะในปัจจุบันเราไม่สามารถพบเจอเสือลายเมฆบอร์เนียวได้แบบง่ายๆ ด้วยการล่าของนายพราน หรือการบุกรุกป่าของมนุษย์จึงทำให้เสือลายเมฆบอร์เนียวชนิดนี้ได้ถูกคุกคามเป็นจำนวนมาก จนท้ายที่สุดแล้วเสือลายเมฆบอร์เนียวชนิดนี้ได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครองของประเทศไทย เพื่อลดการล่าและการคุกคาม และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับเสือลายเมฆบอร์เนียวแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและทำการวิจัยต่อไป ทั้งนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับเสือลายเมฆบอร์เนียวแบบลงลึกและแบบละเอียด อย่ารอช้าเราไปพร้อมรู้พร้อมๆ กันเลย
แมวป่าลายเสือ

แมวป่าหัวแบน flat-headed cat สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนมารู้จักกับ แมวป่าหัวแบน แมวป่าหัวแบนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ขึ้นบัญชีหมายเลข 1 สำหรับประเทศไทย เพราะในปัจจุบันเราไม่สามารถพบเจอแมวป่าหัวแบนได้แบบง่ายๆ แล้ว ด้วยการล่าของนายพราน หรือการบุกรุกป่าของมนุษย์จึงทำให้แมวป่าหัวแบนชนิดนี้ได้ถูกคุกคาม เป็นจำนวนมาก จนท้ายที่สุดแมวชนิดนี้ได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครองของประเทศไทย เพื่อลดการล่าและการคุกคาม และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับแมวป่าหัวแบนแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและทำการวิจัยต่อไป
ประวัตินกยูง

นกยูงไทย สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่1พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ นกยูงไทย (Green Peafowl) นกยูงจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 ที่กฎหมายได้ให้ความคุ้มครอง แต่ทางกฎหมายก็ได้อนุญาตให้นำนกยูงไทยมาเพราะพันธุ์เลี้ยงได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน เพื่อการเพราะเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนได้มาเรียนรู้ถึงกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกยูงไทยแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จะบทความนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากการเลี้ยงและการเพราะพันธุ์นกยูงไทย
ไก่จุกอินโด

ไก่จุก (Crested Wood Partridge) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ไก่จุก หรือ Crested Partridge, Roul-roul, Red-crowned Wood Partridge หรือ Green Wood Partridge ไก่จุกจะมีโครงสร้างภายนอกจะคล้ายกับนกกระทาทุ่ง หรือ นกกระทาดง คือ ตัวป้อมหางสั้น แต่สีสันสวยงามสะดุดตามากกว่าและเป็นนกผัวเดียวเมียเดียว ไก่จุก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับการอนุญาตให้บุคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล สามารถเพราะพันธุ์เลี้ยงไก่จุกได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน เพื่อการเพราะเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมาย

น่าสนใจ