Wednesday, December 26, 2018

สัตว์ป่า

สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์ไม่ได้เลี้ยงดู และมนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของ มนุษย์ไม่สามารถนำมาเลี้ยงดูได้ โดยทั่วไป เรามักหมายถึงเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งแบ่งออกได้เป็นพวกๆ คือ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จำพวกนก ปลา ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติมักถือเป็นสัตว์ป่าด้วย ยกเว้นแมลงและไข่ของแมลง

ไก่หน้าเขียว กินอะไร

ไก่ฟ้าหน้าเขียว สัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำความรู้จักกับ ไก่ฟ้าหน้าเขียว เป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีลักษณะเด่นคือมีแผ่นหนังที่หน้าสีฟ้า ต่างจากไก่ฟ้าชนิดอื่นๆ ที่มีแผ่นหนังสีแดง ไก่ฟ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยความสวยงามของรูปร่างหน้าตา ทำให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดนี้ได้รับการอนุญาตให้บุคลธรรมดาสามารถเพราะพันธุ์เลี้ยงไก่ฟ้าหน้าเขียวได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน เพื่อการเพราะเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไก่ฟ้าหลังเทา

ไก่ฟ้าหลังเทา (Kalij Pheasant) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ ไก่ฟ้าหลังเทา (Kalij Pheasant) ไก่ฟ้าหลังเทาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะด้วยความสวยงามและยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และทางราชการยังได้มีกฎหมายที่อนุญาตให้บุคลธรรมดา หรือนิติบุคล สามารถเพราะพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเทาได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าจะได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน
hyena

หมาใน หรือ หมาแดง สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ หมาใน หรือ หมาแดง หมาในเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้แต่น้อยมาก หมาในจะไม่ชอบคน โดยนิสัยส่วนใหญ่จะเลี่ยงคน และเป็นสัตว์ที่หวงอาหารมาก และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของหมาใน แบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่เราศึกษาได้มา ใช้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาถึงการขยายพันธุ์ และการทดสอบในด้านต่างๆ ที่เป็นผลดีต่อธรรมชาติ
มูสังหอม

อีเห็นข้างลาย สัตว์ป่าที่เลี้ยงเพื่อเอาขี้ พร้อมศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ อีเห็นข้างลาย, อีเห็นธรรมดา หลายๆ คนคงจะเคยได้ยินชื่อนี้คุ้นหูกันมาพอสมควร ด้วยสรรพคุณและประโยชน์จากมูลหรือขี้ของมัน ที่หลายๆคนเคยได้ยินถึงความสามารถในการนำขี้หรือมูลมาทำเป็นส่วนผสมของกาแฟ ซึ่งราคาของขี้มันก็แพงมากทำให้คนไทยนิยมนำสัตว์ประเภทนี้มาเลี้ยงเพื่อเอาขี้หรือเอามูลของอีเห็นกันมากขึ้น แต่ก่อนอื่นที่เราจะเลี้ยงอีเห็นเพื่อเอามูลหรือขี้ เราจะต้องมาศึกษาถึงชีวิตและพฤติกรรมของอีเห็นข้างลายกันก่อน เพราะเราต้องศึกษาถึงความเป็นอยู่ในทุกๆ เรื่องเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนที่เราจะนำสัตว์ชนิดนี้มาเลี้ยง
ชะนี ประโยชน์

ชะนีมือขาว White gibbons สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ชะนีมือขาว (White-handed gibbon) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากจำนวนประชากรของชะนีมือขาวได้ลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก ทำให้กฎหมายได้มองว่าควรจะให้สัตว์ชนิดนี้ได้ถูกจัดเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมาย เพราะหากไม่ได้คุ้มครองสัตว์ชนิดนี้ก็อาจจะทำให้ชะนีมือขาวสูญพันธุ์ได้ แต่สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับชะนีมือขาวให้มากขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของชะนีมือขาว อย่ารอช้าเราไปศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดนี้กันเลยดีกว่า
เม่นใหญ่

เม่นป่า หรือเม่นใหญ่ สัตว์ป่าคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมาย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ เม่นป่าหรือเม่นใหญ่ เม่นป่าเป็นสัตว์ที่ได้ให้ความนิยมและความสนใจอย่างมากสำหรับชาวบ้านท้องถิ่น มีการล่าเม่นป่าหรือเม่นใหญ่เพื่อนำมาเป็นอาหารสำหรับชาวท้องถิ่น เพราะมีความเชื่อที่ว่าหากใครรับประทานเม่นป่าเข้าไปแล้วจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนขนของเม่นก็จะนำมาทำเป็นเครื่องประดับทั่วๆ ไป หรือของที่ระลึก ทำให้คนท้องถิ่นหรือนายพรานนิยมออกล่าเม่นป่ามากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดนำนวนประชากรของเม่นป่าได้ลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก จนทำให้กฎหมายได้ออกกฎหมายมาคุ้มครองเม่นป่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับการคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมาย

กระต่ายป่า สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ กระต่ายป่า กระต่ายป่ามีชื่อในภาษาอังกฤษว่า  (อังกฤษ: Burmese hare, Siamese hare;) และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ( ชื่อวิทยาศาสตร์: Lepus peguensis) กระต่ายป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ (Leporidae) ชนิดหนึ่ง กระต่ายป่าเป็นกระต่ายในธรรมชาติเพียงชนิดเดียวของไทย รูปร่างทั่วไปไม่ต่างจากกระต่ายเลี้ยง มีความยาว หัว-ลำตัว 36-50 เซนติเมตร และสำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของกระต่ายป่าแบบละเอียด เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สลอธ ราคา

สลอธ สัตว์โลกที่เคลื่อนที่ช้าที่สุดในโลก พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนมาทำความรู้จัก สลอธ (Sloth) สัตว์เคลื่อนที่ช้าที่สุดในโลกกัน ถ้าอยากรู้ว่าทำไมสลอธเคลื่อนที่ช้าที่สุดในโลก ไปทำความรู้จักเจ้าสลอธให้มากขึ้นพร้อมกับการศึกษาพฤติกรรมของสลอธแบบละเอียดกันเลยดีกว่า หลายๆ คนคงมีข้อสงสัยกันมากมายว่าทำไมเจ้าสลอธถึงได้มีการเคลื่อนไหวที่ช้ามากใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย หากเจ้าสลอธตกใจหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรใครเคยเห็นมาแล้วบ้าง? ส่วนการใช้ชีวิตของเจ้าสลอธนั้นจะดำเนินไปเช่นไรวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน อย่ารอช้าเราไปดูกันเลย

ม้าลาย สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ม้าลาย ม้าลายเป้นสัตว์ที่หลายๆ คนชอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆ หรือเด็กโต ต่างพากันชอบและหลงใหลในความสวยงามของม้าลาย โดยม้าลายได้มีลักษณะเฉพาะตัวของสีของมันทำให้มันได้ชื่อว่าม้าลาย ดังนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของม้าลายแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับม้าลายมาศึกษาและทำงานวิจัย ซึ่งม้าลายได้ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า เราจะสามารถพบม้าลายได้ตามสวนสัตว์ทั่วไปในประเทศไทย
อาหารของกวางดาว

กวางดาว สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนมาทำความรู้จักกับ กวางดาว กวางดาวเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ จัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่หายากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ และวันนนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกวางดาวกันว่าการใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดของสัตว์ชนิดนี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูพร้อมๆ กันเลย

น่าสนใจ