ไก่ฟ้าหน้าเขียว สัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำความรู้จักกับ ไก่ฟ้าหน้าเขียว เป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีลักษณะเด่นคือมีแผ่นหนังที่หน้าสีฟ้า ต่างจากไก่ฟ้าชนิดอื่นๆ ที่มีแผ่นหนังสีแดง ไก่ฟ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยความสวยงามของรูปร่างหน้าตา ทำให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดนี้ได้รับการอนุญาตให้บุคลธรรมดาสามารถเพราะพันธุ์เลี้ยงไก่ฟ้าหน้าเขียวได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน เพื่อการเพราะเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Read more

ไก่ฟ้าหลังเทา (Kalij Pheasant) สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ ไก่ฟ้าหลังเทา (Kalij Pheasant) ไก่ฟ้าหลังเทาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะด้วยความสวยงามและยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และทางราชการยังได้มีกฎหมายที่อนุญาตให้บุคลธรรมดา หรือนิติบุคล สามารถเพราะพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเทาได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้มา หรือการครอบครองหรือระบุว่าจะได้มาจากที่ใดอย่างชัดเจน

Read more

หมาใน หรือ หมาแดง สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ หมาใน หรือ หมาแดง หมาในเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้แต่น้อยมาก หมาในจะไม่ชอบคน โดยนิสัยส่วนใหญ่จะเลี่ยงคน และเป็นสัตว์ที่หวงอาหารมาก และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของหมาใน แบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่เราศึกษาได้มา ใช้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาถึงการขยายพันธุ์ และการทดสอบในด้านต่างๆ ที่เป็นผลดีต่อธรรมชาติ

Read more

ชะนีมือขาว White gibbons สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ชะนีมือขาว (White-handed gibbon) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากจำนวนประชากรของชะนีมือขาวได้ลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก ทำให้กฎหมายได้มองว่าควรจะให้สัตว์ชนิดนี้ได้ถูกจัดเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมาย เพราะหากไม่ได้คุ้มครองสัตว์ชนิดนี้ก็อาจจะทำให้ชะนีมือขาวสูญพันธุ์ได้ แต่สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับชะนีมือขาวให้มากขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของชะนีมือขาว อย่ารอช้าเราไปศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดนี้กันเลยดีกว่า

Read more

เม่นป่า หรือเม่นใหญ่ สัตว์ป่าคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมาย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ เม่นป่าหรือเม่นใหญ่ เม่นป่าเป็นสัตว์ที่ได้ให้ความนิยมและความสนใจอย่างมากสำหรับชาวบ้านท้องถิ่น มีการล่าเม่นป่าหรือเม่นใหญ่เพื่อนำมาเป็นอาหารสำหรับชาวท้องถิ่น เพราะมีความเชื่อที่ว่าหากใครรับประทานเม่นป่าเข้าไปแล้วจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนขนของเม่นก็จะนำมาทำเป็นเครื่องประดับทั่วๆ ไป หรือของที่ระลึก ทำให้คนท้องถิ่นหรือนายพรานนิยมออกล่าเม่นป่ามากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดนำนวนประชากรของเม่นป่าได้ลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก จนทำให้กฎหมายได้ออกกฎหมายมาคุ้มครองเม่นป่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับการคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมาย

Read more

กระต่ายป่า สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ กระต่ายป่า กระต่ายป่ามีชื่อในภาษาอังกฤษว่า  (อังกฤษ: Burmese hare, Siamese hare;) และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ( ชื่อวิทยาศาสตร์: Lepus peguensis) กระต่ายป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ (Leporidae) ชนิดหนึ่ง กระต่ายป่าเป็นกระต่ายในธรรมชาติเพียงชนิดเดียวของไทย รูปร่างทั่วไปไม่ต่างจากกระต่ายเลี้ยง มีความยาว หัว-ลำตัว 36-50 เซนติเมตร และสำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของกระต่ายป่าแบบละเอียด เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

Read more

ม้าลาย สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ม้าลาย ม้าลายเป้นสัตว์ที่หลายๆ คนชอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆ หรือเด็กโต ต่างพากันชอบและหลงใหลในความสวยงามของม้าลาย โดยม้าลายได้มีลักษณะเฉพาะตัวของสีของมันทำให้มันได้ชื่อว่าม้าลาย ดังนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของม้าลายแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับม้าลายมาศึกษาและทำงานวิจัย ซึ่งม้าลายได้ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า เราจะสามารถพบม้าลายได้ตามสวนสัตว์ทั่วไปในประเทศไทย

Read more

หมีหมา หรือหมีคน สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย พร้อมศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุคนมารู้จักกับ หมีหมา หรือหมีคน หมีหมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. คุ้มครองตามกฎหมาย เป็นสัตว์ที่หาได้อยากและใกล้สูญพันธุ์ ดังนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนไปทำความรู้จักกับการใช้ชีวิตของหมีหมาแบบละเอียดกัน การกระจายพันธุ์ของหมีหมานั้นจะเป็นอย่างไร การออกหาอาหารเพื่อความอยู่รอด และพฤติกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้จะเป็นอย่างไรเราไปทำความรู้จักพร้อมๆ กันเลย

Read more

ช้าง สัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมประวัติและพฤติกรรมของช้าง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ช้าง ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ช้างยังเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ของเราชาวไทย ช้างเป็นสัตว์ที่ดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็น รูปช้างเผือก ชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า

Read more

กวางป่า, กวางม้า สัตว์ป่าคุ้มครองถูกต้อง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

กวางป่า, กวางม้า เป็นกวางที่มีขนาดใหญ่ ขนาดของกวางตัวผู้มีขนาดใหญ่ที่สุดอาจหนักได้ถึง 546 กิโลกรัม แต่ส่วนใหญ่หนักมากถึง 162-260 กิโลกรัม ความสูงที่หัวไหล่ประมาณ 102-160 เซนติเมตร ขนตามลำตัวหยาบตามมือ มีสีน้ำตาลอ่อน บริเวณใต้ท้องและขาสีซีด เมื่อตกใจจะกระดกหางขึ้นลง ตัวผู้มักใหญ่กว่าตัวเมียและมีขนบริเวณคอหนากว่า กวางป่าตัวผู้เท่านั้นที่มีเขา เขาแต่ละข้างมี 3 หรือ 4 กิ่ง ผิวของเขาจะขรุขระคล้ายผลมะระแต่ละเอียดกว่า ผลัดเขาทุกปี เขากวางอาจยาวได้ถึง 1 เมตร บริเวณใต้ลำคอจะมีแผลเหมือนโรคผิวหนังเป็นดวง เรียกว่า “เรื้อนกวาง”

Read more