Sunday, February 17, 2019
Home สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง คือสัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ ในเรื่องการให้อาหาร การคุ้มครองดูแล การผสมพันธุ์ของสัตว์ตามต้องการได้ และสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างคนกับสัตว์ จึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยง แต่จะไม่นับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ สัตว์ที่อยู่ในห้องทดลองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วย เหตุเพราะไม่มีส่วนผูกพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนโดยตรง สัตว์เลี้ยงคือมิตร คือเพื่อนผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้าของ

การเพาะเลี้ยงปลาไน

ปลาไน (common carp) พร้อมเทคนิคการเลี้ยงปลาไน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยง ปลาไน (common carp)  และเทคนิคและวิธีการเลี้ยงปลาไนแบบละเอียด เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาบทความนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ที่สนใจเพราะเลี้ยงปลา ปลาไน (common carp) เป็นปลาที่นิยมรับประทานชนิดหนึ่ง เพราะมีลำตัวขนาดใหญ่ เนื้อมีมาก ก้างมีน้อย เนื้อแน่น มีรสหวาน แต่ค่อนข้างมีกลิ่นคาว สามารถเลี้ยงง่าย เลี้ยงในนาข้าวได้ดี มีราคาขายสดประมาณกิโลกรัมละ 30-80 บาท
ลักษณะปลาเทโพ

ปลาเทโพ (black ear catfish) พร้อมเทคนิคการเลี้ยง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ ปลาเทโพ และประโยชน์จากปลาเทโพ พร้อมวิธีการเลี้ยงปลาเทโพแบบละเอียด ! ปลาเทโพ (black ear catfish) เป็นปลาน้ำจืดที่ปัจจุบันเหลือน้อยลงมาก มักจับได้ตามแม่น้ำสายหลัก อาทิ แม่น้ำมูล แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง เป็นต้น ซึ่งพบการจับเพียงบางฤดูกาล และมีปริมาณน้อย ทำให้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 80-150 บาท ทั้งนี้ ในบางจังหวัดมีการเลี้ยงปลาชนิดนี้เพื่อสร้างรายได้ ควบคู่กับการเลี้ยงปลาสวายหรือปล่อยเลี้ยงร่วมกับปลาอื่นๆ ปลาเทโพเป็นปลาที่เนื้อสัมผัสที่อร่อยมาก ทำให้ความต้องการจึงเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ในปัจจุบันปลาชนิดนนี้ได้ลดลงเป็นจำนวนมาก
ประวัติหมูป่า

หมูป่า สัตว์ป่าที่เลี้ยงได้ พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ หมูป่า หมูป่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับหมูบ้านที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลกเพื่อบริโภคเนื้อ มีหลักฐานว่าในเมืองไทย มนุษย์เริ่มเลี้ยงหมูตั้งแต่ 10,000 ปีก่อนคริสต์กาล ส่วนในลุ่มแม่น้ำไทกริส มีหลักฐานว่ามนุษย์เลี้ยงหมูมาตั้งแต่ 13,000 ปีก่อนคริสต์กาลแล้ว และสำหรับวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับหมูป่ากัน ส่วนรูปร่างหน้าตาของหมูป่านั้นจะเป็นเช่นไรเราไปดูพร้อมๆ กันเลย
เต่าดาวอินเดีย

เต่าดาวอินเดีย (Indian star tortoise) พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ เต่าดาวอินเดีย (Indian star tortoise) เต่าดาวอินเดียจัดเป็นเต่าสวยงามต่างประเทศ ได้แก่ (อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา) ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเข้ามาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก เต่ามีขนาดไม่ใหญ่มาก กระดองมีลวดลาย และสีสันสวยงาม แตกต่าง และแปลกตากว่าเต่าหลายชนิดที่พบในไทย
นกเขาไทย

นกเขา มีอุปนิสัยการกินอาหารแบบไหน พร้อมแนะนำขั้นตอนการเลี้ยง

นกเขา เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่ง นิยมนำมาเลี้ยงหรือบางท่านอาจจะเลี้ยงนกเขาเพื่อประกวดและแข่งขัน ทำให้ความนิยมชมชอบในการเลี้ยงนกเขาได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะสังเกตุได้ตามบ้านเรือนประชาชนทั่วไปที่นิยมเลี้ยงนกเขาจะชื้อกรงมาใส่สวยงาม ประดับตามบ้านเรือนประชาชน ส่วนเสียงร้องของนกเขาจะมีเสียงร้องที่ไพเราะและเฉพาะตัว จนสามารถนำนกเขามาประกวดเสียงร้องได้ เป็นอีกหนึ่งความชอบสำหรับใครหลายๆ คน
Tokay Gecko

ตุ๊กแก (Tokay Gecko) พร้อมการเลี้ยงตุ๊กแกแบบละเอียด

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ตุ๊กแก (Tokay Gecko) ตุ๊กแกเป็นสัตว์บ้านและไม่ได้รับการคุ้มครองและสำหรับใครหลายๆ คนคงจะคุ้นเคยและรู้จักถึงรูปร่างหน้าตาของสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างดี เพราะตุ๊กแกจะชอบมาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของเรา ทำให้ใครหลายคนกลัว นิสัยของตุ๊กแกสวนใหญ่จะออกมาหากินในเวลาตอนกลางคืนเป็นหลัก ส่วนตอนกลางวันจะนอน ในปัจจุบันได้มีการเพราะพันธุ์และสามารถเลี้ยงตุ๊กแกสำหรับขายได้ แต่การส่งออกตุ๊กแกบ้านจะต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสียก่อน
นกขุนทอง ตัวผู้ ตัวเมีย

นกขุนทอง (Hill Mynah) สัตว์เลี้ยงที่นิยมนำมาเพราะพันธุ์

วันนี้เราจะเพื่อนๆ ทุกคนไปรู้จักกับ นกขุนทอง (Hill Mynah) นกขุนทองเป็นพันธุ์นกเอี้ยงที่พบได้ในป่า ไม่เหมือนกับนกเอี้ยงพันธุ์อื่น และปัจจุบันมีการจับมาเลี้ยงกันมาก จนทำให้เป็นนกที่หายากมาก แต่อาจพบจำหน่ายตามฟาร์มเลี้ยงหรือผู้นิยมเลี้ยงนกขุนทองทั่วไป และสำหรับวันนี้เราจึงจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกขุนทองแบบละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากศึกษาเกี่ยวกับนกขุนทองทั้งหมด ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการเลี้ยงเป็ดไข่

การเลี้ยงเป็ดไข่ แบบง่ายๆ พร้อมเคล็ดลับในการเลี้ยง และการดูแล

การเลี้ยงเป็ดไข่ แบบละเอียด สามารถสร้างรายได้ได้ดีสำหรับผู้เลี้ยง เป็ดไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ไม่มีขั้นตอนในการเลี้ยงแบบยุ่งยาก มีทนทานต่อโรค เราสามารถเลี้ยงเป็ดไข่โดยการใช้วัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารเป็ดได้ โดยทั่วไปแล้วประชาชนนิยมบริโภคไข่เป็ดเป็นจำนวนมาก เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับท้องตลาด นอกจากนี้ไข่เป็ดสามารถนำไปประกอบอาหารและทำขนมได้หลายชนิด เหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ การทำไข่เค็ม การทำไข่เยี่ยวม้า เป็นต้น

ปลาคาร์ฟ (Carp) ปลาสวยงามที่มีราคาสูง สร้างรายได้ดี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ปลาคราฟ (Crap) เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามมานาน เนื่องจาก เป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม เชื่อง และเลี้ยงง่าย เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงปลาสวยงามในทุกกลุ่มทั้งใน และต่างประเทศ ปลาคราฟเป็นปลาสวยงามที่มีราคาสูง มีราคาซื้อขายกันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลายแสนบาท ทำให้เกิดความนิยมในการเลี้ยง เพื่อการจำหน่ายลูกปลา และเพาะพันธุ์ให้มีสีสันสวยงามเพื่อจำหน่ายให้ได้ราคาสูง และสำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับเทคนิควิธีการเลี้ยงปลาคราฟแบบละเอียด
การให้อาหารกระต่าย

การเลี้ยงกระต่าย แบบละเอียด พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับสัตว์เลี้ยงที่คนไทยนิยมนำมาเลี้ยง นั่นก็คือ กระต่าย การเลี้ยงกระต่าย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไว้สำหรับดูเล่น เลี้ยงไว้สำหรับเป็นเพื่อน หรือเลี้ยงไว้สำหรับขาย การเลี้ยงทุกอย่างสามารถเลี้ยงได้แบบง่ายๆ แต่ต้องรู้และควรคึกษาการเลี้ยงแบบละเอียดและถูกวิธี เพื่อความสมบูรณ์และความแข็งแรงของสัตว์ กระต่ายถูกจัดเป็นประเภทสัตว์เลี้ยง สามารถนำมาเลี้ยงได้ และขายได้ และสำหรับวันนี้เองเราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับกระต่าย และการเลี้ยงกระต่ายแบบละเอียด !!!

น่าสนใจ