Sunday, February 17, 2019
Home สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง คือสัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ ในเรื่องการให้อาหาร การคุ้มครองดูแล การผสมพันธุ์ของสัตว์ตามต้องการได้ และสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างคนกับสัตว์ จึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยง แต่จะไม่นับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ สัตว์ที่อยู่ในห้องทดลองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วย เหตุเพราะไม่มีส่วนผูกพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนโดยตรง สัตว์เลี้ยงคือมิตร คือเพื่อนผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้าของ

ลักษณะปลาเทโพ

ปลาเทโพ (black ear catfish) พร้อมเทคนิคการเลี้ยง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ ปลาเทโพ และประโยชน์จากปลาเทโพ พร้อมวิธีการเลี้ยงปลาเทโพแบบละเอียด ! ปลาเทโพ (black ear catfish) เป็นปลาน้ำจืดที่ปัจจุบันเหลือน้อยลงมาก มักจับได้ตามแม่น้ำสายหลัก อาทิ แม่น้ำมูล แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง เป็นต้น ซึ่งพบการจับเพียงบางฤดูกาล และมีปริมาณน้อย ทำให้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 80-150 บาท ทั้งนี้ ในบางจังหวัดมีการเลี้ยงปลาชนิดนี้เพื่อสร้างรายได้ ควบคู่กับการเลี้ยงปลาสวายหรือปล่อยเลี้ยงร่วมกับปลาอื่นๆ ปลาเทโพเป็นปลาที่เนื้อสัมผัสที่อร่อยมาก ทำให้ความต้องการจึงเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ในปัจจุบันปลาชนิดนนี้ได้ลดลงเป็นจำนวนมาก
ไก่บ้าน

การเลี้ยงไก่บ้าน แบบละเอียด พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

การเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีมากสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆรู้จักกับ การเลี้ยงไก่บ้าน แบบละเอียด และเพื่อให้การเลี้ยงไก่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตที่ดีและเติบโตดีตามพันธุกรรม และเกิดการเสียหายน้อยที่สุดสำหรับการเลี้ยง แนะนำให้จัดการตามขั้นตอนและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ เพื่อผลสำเร็จในการเลี้ยงสัตว์ อย่างไก่บ้าน ท่านที่สนใจสามารถทำตามข้อมมูลดังต่อไปนี้
ประวัติหมูป่า

หมูป่า สัตว์ป่าที่เลี้ยงได้ พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับ หมูป่า หมูป่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับหมูบ้านที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลกเพื่อบริโภคเนื้อ มีหลักฐานว่าในเมืองไทย มนุษย์เริ่มเลี้ยงหมูตั้งแต่ 10,000 ปีก่อนคริสต์กาล ส่วนในลุ่มแม่น้ำไทกริส มีหลักฐานว่ามนุษย์เลี้ยงหมูมาตั้งแต่ 13,000 ปีก่อนคริสต์กาลแล้ว และสำหรับวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับหมูป่ากัน ส่วนรูปร่างหน้าตาของหมูป่านั้นจะเป็นเช่นไรเราไปดูพร้อมๆ กันเลย
จำหน่าย แมงดา ตัวผู้

แมงดานา (Order Memitera) สัตว์เลี้ยง พร้อมขั้นตอนการเลี้ยง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ แมงดานา (Order Memitera) แมงดานาเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่ตามนาข้าว หรือหนองน้ำ เป็นต้น และสำหรับวันนี้เราจะนำความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับแมงดานาทั้งหมดมาฝากเพื่อนๆ ที่สนใจ และเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแมงดานาขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราก็ได้นำวิธีการเพราะเลี้ยงแมงดามาให้แบบละเอียด และทางเราได้นำเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการเลี้ยงแมงดานามาไว้ในนี้หมดแล้ว หากใครที่สนใจสามารถนำเทคนิควิธีการเลี้ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้เลยครับ
ลักษณะของจิ้งหรีด

จิ้งหรีด (Cricket) แมลงเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ จิ้งหรีด และวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบละเอียด จิ้งหรีด (Cricket) เป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยง และนำมาบริโภคทั่วทุกภาคของประเทศเนื่องจากมีรสชาติอร่อย กรอบ มัน และมีคุณค่าทางอาหารสูง ในอดีตมีการจับจิ้งหรีดธรรมชาติมาบริโภคภายในครัวเรือนหรือส่งจำหน่ายตามชุมชนเท่านั้น แต่เนื่องด้วยเป็นแมลงที่เมื่อนำมาทอดแล้วมีรสกรอบ มัน ทำให้มีคนชื่นชอบมาก จนปัจจุบันมีการเพาะจิ้งหรีดจำหน่ายเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ และความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน
การให้อาหารกระต่าย

การเลี้ยงกระต่าย แบบละเอียด พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับสัตว์เลี้ยงที่คนไทยนิยมนำมาเลี้ยง นั่นก็คือ กระต่าย การเลี้ยงกระต่าย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไว้สำหรับดูเล่น เลี้ยงไว้สำหรับเป็นเพื่อน หรือเลี้ยงไว้สำหรับขาย การเลี้ยงทุกอย่างสามารถเลี้ยงได้แบบง่ายๆ แต่ต้องรู้และควรคึกษาการเลี้ยงแบบละเอียดและถูกวิธี เพื่อความสมบูรณ์และความแข็งแรงของสัตว์ กระต่ายถูกจัดเป็นประเภทสัตว์เลี้ยง สามารถนำมาเลี้ยงได้ และขายได้ และสำหรับวันนี้เองเราจะพาเพื่อนๆ มารู้จักกับกระต่าย และการเลี้ยงกระต่ายแบบละเอียด !!!
นกกระจอกเทศ

นกกระจอกเทศ สัตว์เศรษฐกิจนำเนื้อมาบริโภคพร้อมขั้นตอนการเลี้ยง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ นกกระจอกเทศ กันแบบละเอียด นกกระจอกเทศ จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการเลี้ยงเพื่อนำเนื้อมาบริโภค ไข่แปรรูปเป็นเครื่องตกแต่ง ขนใช้ทำขนประดับ หนังใช้ทำกระเป๋า รวมถึงใช้ประโยชน์จากกระดูก และมูลนกในด้านต่างๆ ทำให้นกกระจอกเทศเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับท้องตลาด และเกษตรกรผู้ที่สนใจจะลงมือเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงปลาไน

ปลาไน (common carp) พร้อมเทคนิคการเลี้ยงปลาไน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยง ปลาไน (common carp)  และเทคนิคและวิธีการเลี้ยงปลาไนแบบละเอียด เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาบทความนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ที่สนใจเพราะเลี้ยงปลา ปลาไน (common carp) เป็นปลาที่นิยมรับประทานชนิดหนึ่ง เพราะมีลำตัวขนาดใหญ่ เนื้อมีมาก ก้างมีน้อย เนื้อแน่น มีรสหวาน แต่ค่อนข้างมีกลิ่นคาว สามารถเลี้ยงง่าย เลี้ยงในนาข้าวได้ดี มีราคาขายสดประมาณกิโลกรัมละ 30-80 บาท
Tokay Gecko

ตุ๊กแก (Tokay Gecko) พร้อมการเลี้ยงตุ๊กแกแบบละเอียด

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ตุ๊กแก (Tokay Gecko) ตุ๊กแกเป็นสัตว์บ้านและไม่ได้รับการคุ้มครองและสำหรับใครหลายๆ คนคงจะคุ้นเคยและรู้จักถึงรูปร่างหน้าตาของสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างดี เพราะตุ๊กแกจะชอบมาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของเรา ทำให้ใครหลายคนกลัว นิสัยของตุ๊กแกสวนใหญ่จะออกมาหากินในเวลาตอนกลางคืนเป็นหลัก ส่วนตอนกลางวันจะนอน ในปัจจุบันได้มีการเพราะพันธุ์และสามารถเลี้ยงตุ๊กแกสำหรับขายได้ แต่การส่งออกตุ๊กแกบ้านจะต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสียก่อน
เต่าดาวอินเดีย

เต่าดาวอินเดีย (Indian star tortoise) พร้อมการศึกษาพฤติกรรม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ เต่าดาวอินเดีย (Indian star tortoise) เต่าดาวอินเดียจัดเป็นเต่าสวยงามต่างประเทศ ได้แก่ (อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา) ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเข้ามาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก เต่ามีขนาดไม่ใหญ่มาก กระดองมีลวดลาย และสีสันสวยงาม แตกต่าง และแปลกตากว่าเต่าหลายชนิดที่พบในไทย

น่าสนใจ